Skip links

Vivenda unifamiliar Chaian

Dirección de execución material e coordinación de seguridade e saúde de vivenda unifamiliar de tipoloxía de planta baixa e primeira.

Proyecto

Vivienda unifamiliar

Ubicación

Chaián, Santiago de Compostela.

Superficie

180 m2

Arquitecto

Jose Ramón Tasende Loureiro

Explorar
Arrastrar