Skip links

Accesibilidade

Accesibilidade

As obras e actuacións necesarias para garantir a accesibilidade universal e en especial a persoas con mobilidade reducida, baséanse na reforma, rehabilitación ou transformación dun espazo en beneficio dos usuarios a través da supresión de barreiras arquitectónicas neste caso, dunha comunidade de veciño dun edificio

Explorar
Arrastrar