Skip links

DATOS DA EMPRESA

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, Manuel Reinoso Fernández “DCM” infórmalle que os seus datos identificativos son os seguintes:

  • Denominación social: DCM Construción e Servizos S.L. (en adelante DCM)
  • N.I.F.: B-70439229
  • Domicilio social: Rúa Ordes 13 – A Silva – 15186 Cerceda A Coruña
  • Teléfono: 962 50 25 76
  • Correo electrónico para efectos de comunicación: info@dcm.gal

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e DCM consideraranse efectivas, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio detallado anteriormente.

CONDICIONES DE ACCESO E UTILIZACIÓN

Este aviso legal regula o uso do sitio web www.dcmautomatizada.com (en diante, A WEB), propiedade de DCM.

A navegación polo sitio web de DCM atribúe a condición de usuario da mesma e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións recollidas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de libre acceso, non obstante, DCM condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa páxina web á previa cumprimentación do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, tales como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a DCM, podendo entenderse ningún dos dereitos como asignado ao usuario.de explotación dos mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos os datos comunicados a DCM e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario comprométese a facer un uso correcto do sitio web de acordo coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá ante DCM ou fronte a terceiros, dos danos e prexuízos que se puidesen ocasionar como consecuencia do incumprimento da devandita obriga.

POLÍTICA DE ENLACE E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADE

DCM non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través dos enlaces establecidos na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercer ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da grella. Así mesmo, non garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade das páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder a través dos enlaces.
DCM declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, aos usuarios da WEB, puidese derivarse da súa navegación.

En consecuencia, DCM non se fai responsable, en ningún caso, dos danos que poida sufrir o usuario pola navegación por Internet.
USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Esta páxina web pode recoller datos dos seus visitantes mediante o uso de cookies, onde se recollerá información persoal relacionada coa súa navegación. Para coñecer de forma clara e precisa as cookies que utilizamos, cales son as súas finalidades e como pode configuralas ou desactivalas, consulte a nosa política de cookies, se é o caso.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para que sexa informado da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, evitar que se instalen no seu disco duro.

PROTECCIÓN DE DATOS

No caso de que se recollan datos persoais na web, para máis información consulte a política de privacidade.

Explorar
Arrastrar