Skip links

Author: DCM

Reformas integrais

É posible que a túa vivenda non teña a distribución que necesitas ou se atope en mal estado e queiras facer dela o espazo ideal no que querías vivir. Unha reforma integral ten moitas vantaxes, non só mellora da calidade de vida dos seus usuarios

Rehabilitación de fachadas

.A rehabilitación enerxética dun edificio para a redución do consumo é unha obra de gran envergadura que pode incluír a rehabilitación de fachadas, cubertas e instalacións. Ó enfocarnos nas fachadas atoparémonos con diversos sistemas, materiais, técnicas e acabados para a mellora do illamento e o

Accesibilidade

As obras e actuacións necesarias para garantir a accesibilidade universal e en especial a persoas con mobilidade reducida, baséanse na reforma, rehabilitación ou transformación dun espazo en beneficio dos usuarios a través da supresión de barreiras arquitectónicas neste caso, dunha comunidade de veciño dun edificio

Explorar
Arrastrar